Recykling

Przedsiębiorco dbaj o środowisko

  •  według przepisów prawa każda uszkodzona paleta powinna zostać poddana Recyklingowi
  • przekaż nam uszkodzone palety, nietypowe, nadwymiarowe w kodzie 150103
  •  żadne palety wykorzystywane w przemyśle nie mogą być po prostu wyrzucone czy spalone
  • zaewidencjonujemy to w systemie BDO powstanie Karta przekazania odpadu
  • przeprowadzimy recykling z kilku palet złożymy jedną pełnowartościową I razem przyczynimy się do ochrony środowiska